Ο δρόμος της σύνδεσης
και της επικοινωνίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
THOMAS GORDON

Στόχος των Εργαστηρίων είναι να εφοδιάσουν τους συμμετέχοντες με τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους βοηθήσουν αφενός να βελτιώσουν τις σχέσεις τους στο σπίτι, το σχολείο ή τον εργασιακό χώρο και αφετέρου να επιλύσουν καθημερινά προβλήματα που δημιουργούν εντάσεις.

Η φιλοσοφία Gordon βοηθά τους συμμετέχοντες να προσεγγίσουν τα προβλήματα από μια νέα σκοπιά που χαρακτηρίζεται από μια θετική και ενσυναισθητική προσέγγιση, ενώ τα εργαλεία επικοινωνίας οδηγούν στην αποτελεσματική πρόληψη και επίλυση των συγκρούσεων. Αυτό επιτυγχάνεται με την παρουσίαση της θεωρίας του μοντέλου, αλλά κυρίως με την πρακτική εξάσκηση μέσα από ασκήσεις και παιχνίδια ρόλων, ώστε οι δεξιότητες να είναι άμεσα εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές.

Thomas Gordon
13
Χρόνια Εμπειρίας
8.300
Συμμετέχοντες
17
Βιβλία
50
Χώρες Διεξαγωγής