Τα μυστικά του Αποτελεσματικού γονέα

ΑΡΧΙΚΗ » » Τα μυστικά του Αποτελεσματικού γονέα
Τα μυστικά του Αποτελεσματικού γονέα

Η μέθοδος του δρ Thomas Gordon για την ανατροφή αυτόνομων παιδιών. Με καταλυτική τη σχέση γονιού-παιδιού και χωρίς τιμωρίες, στόχος του βιβλίου είναι να εφοδιάσει τους γονείς με δεξιότητες επικοινωνίας, πρόληψης και επίλυσης των οικογενειακών συγκρούσεων.