Βιβλία

ΑΡΧΙΚΗ » Βιβλία » Σελίδα 2

H Gordon Hellas εκδίδει βιβλία σχετικά με τα εργαστήρια, καθώς και βιβλία που αφορούν σε θέματα γονεϊκότητας, ανθρώπινων σχέσεων και προσωπικής ανάπτυξης.

Τα βιβλία διατίθενται στα μεγάλα βιβλιοπωλεία.

Τα Μυστικά της Αποτελεσματικής Ηγεσίας

Τα Μυστικά της Αποτελεσματικής Ηγεσίας

Για την επιτυχία ενός ηγέτη δεν αρκούν οι τεχνικές ικανότητες και η εμπειρία. Χρειάζονται διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills) που βοηθούν στην πρόληψη συγκρούσεων, την επίλυσή τους και την δημιουργία στενών και συνεργατικών σχέσεων εμπιστοσύνης.

Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου

Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου

Εφοδιάζει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με πρακτικές δεξιότητες για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, να βελτιώσουν τη σχέση τους με μαθητές, γονείς, συναδέλφους και διευθυντές, να μειώσουν τα προβλήματα και να αυξήσουν τον χρόνο διδασκαλίας – μάθησης.