Βιβλία

ΑΡΧΙΚΗ » Βιβλία » Σελίδα 2

H Gordon Hellas εκδίδει βιβλία σχετικά με τα εργαστήρια, καθώς και βιβλία που αφορούν σε θέματα γονεϊκότητας, ανθρώπινων σχέσεων και προσωπικής ανάπτυξης.

Τα βιβλία διατίθενται στα μεγάλα βιβλιοπωλεία.

Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου

Τα Μυστικά του Αποτελεσματικού Δασκάλου

Εφοδιάζει εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων με πρακτικές δεξιότητες για να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, να βελτιώσουν τη σχέση τους με μαθητές, γονείς, συναδέλφους και διευθυντές, να μειώσουν τα προβλήματα και να αυξήσουν τον χρόνο διδασκαλίας – μάθησης.