Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών – Ομιλία για παιδιά και εφήβους

ΑΡΧΙΚΗ » Ομιλίες » Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών – Ομιλία για παιδιά και εφήβους
Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών – Ομιλία για παιδιά και εφήβους
Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών – Ομιλία για παιδιά και εφήβους
Διάρκεια: 4 ώρες (17:00-21:00)
Κόστος: 30€/παιδί
Πληροφορίες: +30 210 801 6466

Μια τετράωρη παρουσίαση όπου τα παιδιά θα ενημερωθούν για το τι είναι τα ναρκωτικά, ποια είδη υπάρχουν, τον τρόπο που επιδρούν στον οργανισμό, τους κινδύνους που κρύβουν, τις πιέσεις των «φίλων», καθώς και πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης αυτής της πίεσης.

Εισηγητής: Γιάννης Αβραμίδης
Person Centred Counselor & Supervisor,
MSc University of Strathclyde, UK

Στην παρουσίαση μπορούν να συμμετάσχουν παιδιά ηλικίας 12 χρονών (A΄ Γυμνασίου) και πάνω και μόνο εφόσον κάποιος από τους γονείς του έχει παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο παρουσίασης (Πρόληψη κατά των Ναρκωτικών – Ομιλία για γονείς). Η συγκεκριμένη προϋπόθεση οφείλεται στην ιδιαιτερότητα του θέματος. Τα ναρκωτικά είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα και οι αλήθειες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης χρειάζονται την υποχρεωτική, προηγούμενη έγκριση των γονέων.

Σκοπός της παρουσίασης δεν είναι ο φόβος, αλλά η ειλικρινής ενημέρωση των παιδιών. Προκειμένου να διασφαλιστεί μια ομοιογένεια, τόσο από πλευράς ηλικίας, όσο και από πλευράς αποριών, τα παιδιά χωρίζονται σε δύο ηλικιακές ομάδες: α) A΄ Γυμνασίου μέχρι και Β΄ Γυμνασίου και β) Γ΄ Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου.

Δείτε Επίσης