Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας

ΑΡΧΙΚΗ » Εργαστήρια » Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας
Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας
Εργαστήριο Αποτελεσματικής Ηγεσίας
Διάρκεια: 24 ώρες - 3 οκτάωρες ή 6 εβδομαδιαίες τετράωρες συναντήσεις
Κόστος: 480€ /άτομο (+ ΦΠΑ)
Πληροφορίες: +30 210 801 6466

Πρόκειται για ένα βιωματικό πρόγραμμα επικοινωνίας και Soft Skills, άμεσα εφαρμόσιμο και αποτελεσματικό. Προτείνει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη φιλοσοφία διοίκησης που προάγει την συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, την παραγωγικότητα και στοχεύει στην πρόοδο του οργανισμού.

Ολοένα και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρίες με συνεργατική φιλοσοφία διοίκησης σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο από εκείνες που διοικούνται με αυταρχικό τρόπο. Για να επιτευχτεί ένα τέτοιο μοντέλο διοίκησης χρειάζεται τα διευθυντικά στελέχη να εκπαιδευτούν σε διαπροσωπικές δεξιότητες (soft skills), που πλέον θεωρούνται αναπόσπαστο και απαραίτητο εφόδιο του επιτυχημένου και αποτελεσματικού manager.

Στόχος του εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τα ηγετικά στελέχη να κινητοποιήσουν τα μέλη της ομάδας τους να μην αρκούνται στο να ανταποκρίνονται «χλιαρά» στα εργασιακά τους καθήκοντα, αλλά να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να μεγιστοποιούν τις ικανότητες και το δυναμικό τους.

Το πρόγραμμα αφορά τόσο τους μεγάλους οργανισμούς όσο και τις μικρές, μεσαίες ή οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά και μεμονωμένα άτομα που ηγούνται μιας μικρής ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, απαιτούνται δεξιότητες συνεργασίας, ουσιαστικής επικοινωνίας και αποτελεσματικής επίλυσης των συγκρούσεων. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όπου οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και τους επιτρέπεται να εκφράζουν το δημιουργικό τους πνεύμα, τους δίνεται η ευκαιρία να είναι αποδοτικοί και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους.

Ο λόγος που οι δεξιότητες είναι άμεσα εφαρμόσιμες έγκειται στο ότι γίνεται λεπτομερής και διεξοδική καθοδήγηση κατά τη διάρκεια των role plays σε μικρές ομάδες των 3 ατόμων. Κατά τη διάρκεια της πρακτικής αυτής, οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τις αδυναμίες της επικοινωνίας τους και τους δίδεται η ευκαιρία να τροποποιήσουν κάποιες συμπεριφορές, ώστε να γίνουν λειτουργικές και αποδοτικές. Τα αποτελέσματα αυτού του σχολαστικού τρόπου εκπαίδευσης παρατηρούνται άμεσα στον οργανισμό, καθώς τα στελέχη επικοινωνούν με τρόπο που δεν αφήνει χώρο για παρεξηγήσεις, αδιαφορία ή τη δημιουργία άσκοπων εντάσεων.

Επιπλέον, όπως κάποιες εφαρμογές software απαιτούν το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα, έτσι και πολλά επιμέρους εργαλεία του management, προκειμένου να λειτουργήσουν, απαιτούν ένα κοινό υπόβαθρο αμοιβαίου σεβασμού και αρμονικών εργασιακών σχέσεων. Οι δεξιότητες Gordon δημιουργούν αυτό το υπόβαθρο και θέτουν τα θεμέλια ώστε ο οργανισμός να λειτουργεί εύρυθμα κάτω από μια κοινή φιλοσοφία.

Οι δεξιότητες αυτές θα βοηθήσουν κάθε ηγετικό στέλεχος:

 • Να αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων και ανάλογα να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία για την επίλυσή τους
 • Να αντιμετωπίζει τις μη αποδεκτές συμπεριφορές άμεσα, αποτελεσματικά, χωρίς να προσβάλλει και να δημιουργεί εντάσεις
 • Να ακούει με ευαισθησία τα προβλήματα των εργαζομένων
 • Να προλαμβάνει τις συγκρούσεις και όταν προκύπτουν να τις επιλύει αποτελεσματικά
 • Να ενθαρρύνει ουσιαστικά και να παρακινεί την ομάδα του
 • Να πραγματοποιεί παραγωγικές συσκέψεις λαμβάνοντας ποιοτικές αποφάσεις

Οφέλη για τον οργανισμό σας

 • Αυξημένη παραγωγικότητα και μεγαλύτερη αφοσίωση των εργαζομένων
 • Ομαδικό πνεύμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη δημιουργικότητα και ευελιξία
 • Συμμετοχική και αποτελεσματική επίλυση των προβλημάτων του οργανισμού
 • Λιγότερες απουσίες και λιγότερες νέες προσλήψεις, καθώς οι εργαζόμενοι θα είναι ικανοποιημένοι από το εργασιακό τους περιβάλλον
 • Δημιουργία ευχάριστου και αρμονικού εργασιακού περιβάλλοντος

Για κάθε δεξιότητα που διδάσκεται ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

 • Σύντομη παρουσίαση της θεωρίας με χρήση οπτικών βοηθημάτων
 • Αναλυτική επίδειξη των δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτές
 • Ομαδικές συζητήσεις, μοίρασμα εμπειριών, σκέψεων και συναισθημάτων
 • Εξάσκηση με παιχνίδια ρόλων και ασκήσεις από το εγχειρίδιο ασκήσεων
 • Διεξοδικό Coaching κατά την διάρκεια των παιχνιδιών ρόλων
 • Εφαρμογή δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες και ανατροφοδότηση με διορθωτικές παρατηρήσεις

Μετά το πέρας του εργαστηρίου ακολουθούν τουλάχιστον 3 συναντήσεις (follow-ups), ώστε οι δεξιότητες να εμπεδωθούν και να βελτιωθεί η εφαρμογή τους.

Το εργαστήριο διεξάγεται από ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές, πιστοποιημένους από την Gordon International, είτε στους χώρους της Gordon Hellas (Κολωνάκι ή Κηφισιά), είτε σε χώρο επιλογής της εταιρίας σας.

Το εργαστήριο παρέχεται και στην αγγλική γλώσσα.

Στόχος είναι, πριν από την πραγματοποίηση του προγράμματος, να αναγνωριστούν οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης, ώστε ανάλογα να προσαρμοστεί η διεξαγωγή του εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, τροποποιώντας το υλικό, τα παιχνίδια ρόλων και τις ασκήσεις, το εργαστήριο θα μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στα αιτήματα των διευθυντικών στελεχών και των προϊσταμένων της εταιρίας σας.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το κόστος, τον χρόνο διεξαγωγής και τον προγραμματισμό, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Τηλ: +30 210 8016 466

e-mail: info@gordonhellas.gr

480€ /άτομο (+ ΦΠΑ) σε ολιγάριθμες ομάδες ανά εκπαιδευτή.

Συναντήσεις follow-up 100€/άτομο για 3 συναντήσεις

Το βιβλίο «Τα μυστικά της Αποτελεσματικής Ηγεσίας» και το εγχειρίδιο ασκήσεων του εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος συμμετοχής.

Τα Μυστικά της Αποτελεσματικής Ηγεσίας
Εγχειρίδιο Εργαστηρίου

Δείτε Επίσης