Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα

ΑΡΧΙΚΗ » Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας » Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα
Διάρκεια: 40 ώρες
Κόστος: 620 ευρώ + ΦΠΑ
Πληροφορίες: +30 210 801 6466

Η Eκπαίδευση Eκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από την Gordon Hellas ως εκπαιδευτές γονέων στο μοντέλο του δρ Thomas Gordon.

Χωρίζεται στις παρακάτω 10 ενότητες:

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Όταν το παιδί βιώνει πρόβλημα
 3. Ενεργητική Ακρόαση
 4. Εξάσκηση στην Ενεργητική Ακρόαση
 5. Αντιπαράθεση στη μη αποδεκτή συμπεριφορά
 6. Περιοχή χωρίς Πρόβλημα
 7. Επίλυση συκρούσεων αναγκών
 8. Μέθοδος Μη Ήττας
 9. Συγκρούσεις Αξιών
 10. Δεξιότητες επίλυσης Συγκρούσεων Αξιών

Καλύπτει θέματα όπως:

 • Πώς οι γονείς να κατηγοριοποιούν τα προβλήματα και να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα εργαλεία για την επίλυσή τους
 • Πώς να ακούν τα προβλήματα των παιδιών τους ώστε αυτά να νιώθουν ότι τα καταλαβαίνουν
 • Πώς να αντιμετωπίζουν τη μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους
 • Πώς να ενθαρρύνουν εποικοδομητικά τα παιδιά τους
 • Πώς να ενδυναμωνουν τη σχέση τους με τα παιδιά τους
 • Πώς να επιλύουν τις συγκρούσεις με ισοτιμία και σεβασμό
 • Πώς να επηρεάζουν αποτελεσματικά τα παιδιά με τις αξίες τους

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην εκπαίδευση είναι οι εξής:

 1. Πανεπιστημιακές σπουδές στον κλάδο της Ψυχολογίας / Συμβουλευτικής
 2. Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ψυχολογίας / Συμβουλευτικής
 3. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 4. Ηλικία άνω των 25 ετών
 5. Αποστολή βιογραφικού
 6. Προσωπική συνέντευξη
 7. Μελέτη του βιβλίου «Τα μυστικά του αποτελεσματικού γονέα»

Για την τελική πιστοποίηση οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 1. Ολοκλήρωση του συνολικού κύκλου εκπαίδευσης των 40 ωρών
 2. Ικανοποιητικό επίπεδο κατάκτησης των δεξιοτήτων
 3. Παρουσίαση μίας μικρής ενότητας του εργαστηρίου (κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)
 4. Ολοκλήρωση πιλοτικού εργαστηρίου και αποστολή αποσπασμάτων σε video και αξιολογήσεων στην Gordon Hellas

Δείτε Επίσης