Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου

ΑΡΧΙΚΗ » Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας » Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου
Διάρκεια: 20 ώρες - 1 τριήμερο
Κόστος: 350€ + ΦΠΑ
Πληροφορίες: +30 210 801 6466

Η Eκπαίδευση Eκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή δασκάλους που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από την Gordon Hellas ως εκπαιδευτές δασκάλων στο μοντέλο του δρ Thomas Gordon.

Η εκπαίδευση χωρίζεται στις παρακάτω 10 ενότητες:

 1. Εισαγωγικές έννοιες
 2. Όταν ο μαθητής βιώνει πρόβλημα
 3. Ενεργητική Ακρόαση
 4. Εξάσκηση στην Ενεργητική Ακρόαση
 5. Μηνύματα – Εγώ στην περιοχή Διδασκαλίας-Μάθησης
 6. Όταν ο δάσκαλος βιώνει πρόβλημα
 7. Επίλυση συγκρούσεων αναγκών
 8. Μέθοδος Μη Ήττας
 9. Συγκρούσεις Αξιών
 10. Ειδικά θέματα ΕΑΔ (διαμεσολάβηση, συζήτηση περιεχομένου και μαθητοκεντρική συζήτηση στην τάξη, συνάντηση με το γονέα)

Καλύπτει θέματα όπως:

 • Πώς οι δάσκαλοι να κατηγοριοποιούν τα προβλήματα της τάξης και να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα εργαλεία για την επίλυσή τους
 • Πώς να στηρίζουν τους μαθητές τους να λύνουν μόνοι τους τα προβλήματά τους
 • Πώς να αντιμετωπίζουν τη μη αποδεκτή συμπεριφορά των μαθητών
 • Πώς να ενθαρρύνουν εποικοδομητικά τους μαθητές τους
 • Πώς να αυξήσουν τη συμμετοχή των μαθητών, κάνοντας την τάξη τους πιο δημιουργική
 • Πώς να επιλύουν τις συγκρούσεις στην τάξη ώστε και αυτοί και οι μαθητές τους να είναι ικανοποιημένοι με τη λύση
 • Πώς να θεσπίζουν τους κανόνες της τάξης έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να κοπιάζουν για την επιβολή τους
 • Πώς να διαμεσολαβούν στους τσακωμούς των μαθητών

Οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

Α. Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας: Να έχουν εκπαιδευτεί στο ΕΑΓ, να έχουν ολοκληρώσει το πιλοτικό τους εργαστήριο και να έχουν διδάξει τουλάχιστον ένα εργαστήριο ΕΑΓ.

Β. Για δασκάλους:

 1. Να έχουν παρακολουθήσει το ΕΑΔ με πιστοποιημένο εκπαιδευτή
 2. Εμπειρία επαγγελματική 3 χρόνια
 3. Ηλικία άνω των 25
 4. Αποστολή βιογραφικού
 5. Προσωπική συνέντευξη
 6. Μελέτη του βιβλίου «Τα μυστικά του αποτελεσματικού δάσκαλου»

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, για τους δασκάλους απαιτείται επιπλέον η ολοκλήρωση πιλοτικού εργαστηρίου και αποστολή ανατροφοδήσεων και αποσπασμάτων (σε μορφή βίντεο) στην Gordon Hellas.

Δείτε Επίσης