Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

ΑΡΧΙΚΗ » Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας » Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας
Διάρκεια: 20 ώρες σε 1 τριήμερο / 40 ώρες σε 2 τριήμερα
Κόστος: 390€ + ΦΠΑ / 620€ + ΦΠΑ
Πληροφορίες: +30 210 801 6466

Η Eκπαίδευση Eκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές των δεξιοτήτων του δρ Gordon σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης ενηλίκων με κεντρικό θέμα την αποτελεσματική επικοινωνία.

Η εκπαίδευση χωρίζεται στις παρακάτω 10 ενότητες:

 1. Εντοπίζοντας τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας
 2. Παράθυρο Συμπεριφοράς και Αυτοαποκάλυψη
 3. Προλαμβάνοντας τις συγκρούσεις
 4. Βοηθητικές δεξιότητες και Ενεργητική Ακρόαση
 5. Αποτελεσματική Αντιπαράθεση
 6. Αντιμετωπίζοντας το άγχος
 7. Επίλυση συγκρούσεων αναγκών
 8. Επίλυση συγκρούσεων αξιών
 9. Σχεδιασμός για προσωπική αποτελεσματικότητα
 10. Στηρίζοντας την προσωπική αποτελεσματικότητα

Καλύπτει θέματα όπως:

 • Αποτελεσματική αυτοαποκάλυψη ιδεών, αξιών και αναγκών
 • Συνειδητή διαχείριση του χρόνου
 • Διεκδικητική στάση για την ικανοποίηση των αναγκών
 • Αντιμετώπιση του άγχους που εμποδίζει την αποφασιστική διεκδίκηση
 • Δεξιότητες βοήθειας και Ενεργητική Ακρόαση
 • Αποτελεσματική επίλυση των συγκρούσεων αναγκών με τη Μέθοδο Μη-ήττας
 • Διαχείριση των συγκρούσεων αξιών
 • Σχεδιασμός για την επίτευξη προσωπικών στόχων

Α. Για τους εκπαιδευτές ΕΑΓ(20 ώρες):

Να έχουν ολοκληρώσει το πιλοτικό τους εργαστήριο και να έχουν διδάξει τουλάχιστον ένα εργαστήριο ΕΑΓ.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης δίνεται απευθείας η τελική πιστοποίηση.

Β. Για επαγγελματίες ψυχικής υγείας που δεν είναι εκπαιδευτές ΕΑΓ (40 ώρες):

 1. Πανεπιστημιακές σπουδές στον κλάδο της Ψυχολογίας / Συμβουλευτικής
 2. Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Ψυχολογίας / Συμβουλευτικής
 3. Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 4. Ηλικία άνω των 25 ετών
 5. Αποστολή βιογραφικού
 6. Προσωπική συνέντευξη
 7. Μελέτη του βιβλίου «Τα μυστικά της Αποτελεσματικής Επικοινωνίας»
 8. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, για την τελική πιστοποίηση, απαιτείται επιπλέον η ολοκλήρωση πιλοτικού εργαστηρίου και η αποστολή ανατροφοδήσεων και αποσπασμάτων (σε μορφή βίντεο) στην Gordon Hellas

Δείτε Επίσης