Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας

ΑΡΧΙΚΗ » Εκπαίδευση Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα

Η Eκπαίδευση Eκπαιδευτών Αποτελεσματικού Γονέα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από την Gordon Hellas ως εκπαιδευτές γονέων στο μοντέλο του δρ Thomas Gordon.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εργαστηρίου Υπέροχα Νήπια

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Εργαστηρίου Υπέροχα Νήπια

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας και νηπιαγωγούς που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από την Gordon Hellas ως εκπαιδευτές γονέων στο πρόγραμμα Υπέροχα Νήπια («Terrific Toddlers», Alberta Health Services).

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας

Η Eκπαίδευση Eκπαιδευτών Αποτελεσματικής Επικοινωνίας απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν ως εκπαιδευτές των δεξιοτήτων του δρ Gordon σε ομάδες προσωπικής ανάπτυξης ενηλίκων με κεντρικό θέμα την αποτελεσματική επικοινωνία.

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου

Η Eκπαίδευση Eκπαιδευτών Αποτελεσματικού Δασκάλου απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας ή δασκάλους που ενδιαφέρονται να πιστοποιηθούν από την Gordon Hellas ως εκπαιδευτές δασκάλων στο μοντέλο του δρ Thomas Gordon.